Vi är olika

Vissa av oss är mer upptagna av våra relationer medan andra värnar mer om sin självständighet och prestationer. En bra balans mellan dessa två sidor är en förutsättning för att vi ska må bra, och en stor obalans bidrar till psykisk ohälsa. I ett parförhållande kan stora skillnader göra att man får svårare att förstå varandra, men även stora likheter kan leda till problem. Om båda har en stark relationshunger kan det leda till att ingen känner sig nöjd med sin relation. Om båda värnar om sin autonomi kan det bli svårare att mötas på djupet eller kan det leda till en konkurrens med partnern.