Priser

Konsultationer, psykologisk rådgivning och korttidsterapi upp till 20 gånger, 45 minuters session, 1 000 kr per gång.

Individualterapi 45 minuters session 1 gg/v 900 kr per gång
Individualterapi 45 minuters session 2 gg/v 800 kr per gång

Par- och familjeterapi 60 minuters session 1 200 kr per gång
Par- och familjeterapi 90 minuters session 1 800 kr per gång

Vid återbud eller förhinder behöver du avboka senast 24 timmar innan din överenskomna tid för att inte behöva betala kostnaden.

Övrig prisinformation:

  • Högskolestuderande kan få 50 kr rabatt per gång.
  • Vissa företag och arbetsgivare kan betala en del eller hela psykoterapikostnaden under en viss tid.
  • Konsultationer, föredrag och undervisning för företag – pris efter överenskommelse.