Om mig själv

Jag är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut. Jag har doktorsexamen inom medicinsk vetenskap (PhD in Medical Science). Jag har disputerat vid Karolinska Institutet med avhandlingen Exploring paths to youth suicide and sudden violent death: A multimethod case-control investigation.

Jag är medlem i Sveriges Psykologförbund, Psykoterapicentrum, Svenska föreningen för familjeterapi, Svenska Läkaresällskapet, Society for Psychotherapy Research (SPR).

Mer om min bakgrund

Min mormor skulle ha sagt: ”man vet aldrig var haren har sin gång”. Nu undrar du kanske varför jag blandar in min mormor. Jag har ofta ett tregenerationsperspektiv i bakhuvudet när jag arbetar.

Jag har gått min psykologutbildning på Lunds och Stockholms universitet och min psykoterapeututbildning på Ersta Sköndal Bräcke högskola – S:t Lukas utbildningsinstitut. Som psykoterapeut använder jag mig av olika teorier och metoder som jag lärt mig under min utbildning. Varje människa är unik och jag vet faktiskt inte när vi börjar vårt samarbete vad resultatet kommer att mynna ut i.

Under många år har jag arbetat med ett forskningsprojekt på Karolinska Institutet om självmord och annan plötslig våldsam död hos barn, ungdomar och unga vuxna. Nu har jag disputerat och blivit medicine doktor, vilket betyder att jag avlagt doktorsexamen inom medicinsk vetenskap. Mitt arbete med forskningsprojektet gav mig inblick på djupet i olika former av psykologiska problem både hos mina undersökningsgrupper och hos ”vanliga” ungdomar i kontrollgruppen, samt i dynamiken i olika familjer med olika socioekonomisk bakgrund.