Något mera om psykoterapi

Psykoterapiforskningen har upprepade gånger visat att det som patienterna anger som mest hjälpsamt är sådana faktorer som är gemensamma för många former av psykologisk behandling. Psykoterapiforskningen är idag överens om att patientens egna aktiva bidrag är den främsta kurativa faktorn, den andra är terapeutens person, medan specifika terapeutiska tekniker kommer på tredje plats. Din syn på dina problem och svårigheter är en ovärderlig källa till vår gemensamma kunskap om vad som är eller inte är verksamt i psykoterapi med just dig.