I dessa coronatider – och efter det

I dagens krissituation med pandemin och dess ekonomiska och sociala konsekvenser ökar behov av olika psykosociala insatser. Detta behov kommer att kvarstå lång tid framöver, även efter den akuta krisen. Osäkerheten och oron, risken att själv bli sjuk eller dö, risken att förlora någon närstående, den sociala isoleringen och den ekonomiska och sociala otryggheten väcker mycket hos var och en av oss och aktualiserar våra inre ”spöken”. I paret eller inom familjen kan både våra bästa och våra sämsta sidor bli synliga. Det kan bli som under semester eller julen när umgänget inom paret eller familjen tätnar och både ”kittet” och ”sprickorna” blir mer synliga. I dessa tider kan det vara till stor hjälp att granska sina egna tankar, känslor och reaktioner och att bättre förstå hur andra kan tänka, känna och reagera.