Tjänster

Jag arbetar med konsultationer, individualterapi, parterapi och familjeterapi. Utifrån de problem ni presenterar bestämmer vi fokus och målsättning för vårt arbete i terapin. Jag tar emot svensktalande och engelsktalande klienter; jag kan hänvisa spansktalande till mina kollegor. Antal gånger och hur ofta vi träffas bestämmer vi tillsammans under de inledande konsultationerna. Förutom på min mottagning arbetar jag även online (via Skype eller Zoom). Det innebär att du inte nödvändigtvis behöver bo i Stockholmstrakten utan kan bo var som helst i Sverige eller vistas utomlands.

Tillsammans försöker vi förstå hur händelser i livet och era relationer har påverkat och påverkas av er självbild, era känslor och tankar, och hur ni hanterar påfrestningar i livet. Målet är att upptäcka och synliggöra tidigare osynliga öppningar och möjligheter till förändring. Min nyfikenhet och neutralitet kan hjälpa er att utforska vad ni har för problem, vad som inte fungerat och vad ni skulle kunna göra annorlunda. Jag tror på varje individs inneboende potential till förändring och det dialogiska samtalets läkande kraft, där man har en undersökande inställning till andras uppfattningar och även beredskap att ändra sin egen uppfattning. Jag hämtar inspiration från teorier om affekter, anknytning och mentalisering.