Andra tjänster

Jag erbjuder föreläsningar, utbildning mm. utifrån min forskning om bl.a. riskfaktorer för och prevention av självmord och annan plötslig våldsam död bland barn, ungdomar och unga vuxna. Målgruppen är skolor, sociala verksamheter, organisationer, föräldragrupper mm. som är intresserade av att förebygga psykisk ohälsa och självdestruktivt och destruktivt beteende hos barn, ungdomar och unga vuxna.