Min vision

Min vision är att alla ska kunna skaffa sig nya insikter för att förändra något i sitt sätt att hantera påfrestningar och kriser i livet med hjälp av psykoterapi. Alla kan lära sig något nytt om sig själv i relation till andra genom att gå i terapi. Behovet av att bli sedd, förstådd, lyssnad på och tagen på allvar finns hos alla. Ni presenterar det som bekymrar er och vad ni vill ha hjälp med. Tillsammans försöker vi förstå hur problemen uppstått och vad som behöver förändras för att något ska bli bättre i livet. Mitt mål är att personer som söker psykoterapeutisk hjälp hos mig ska få uppleva att de har fått hjälp när vi avslutar kontakten, att de har fått nya verktyg att hantera det som de sökte för, och att de har lärt sig mer om sig själva och om sina relationer.